Фокус групи

Співробітництво громадських організацій підприємців та місцевих органів влади: досвід минулих років та очікування на майбутнє

Друк

Учасниками фокуса-групи на тему: «Співробітництво громадських організацій підприємців та місцевих органів влади: досвід минулих років та очікування на майбутнє» були 10 чоловік (представники регіональних громадських організацій підприємців). Рекрутмент здійснювався на основі постійно поновлюваної бази даних громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» щодо діючих в області організацій «третього сектору».

При підготовці й проведенні дослідження застосовувалися такі методи аналізу, як пошук котирувальних категорій й угруповання даних. На підготовчому етапі були визначені кодирувальні категорії, виявлені й розчленовані на блоки основні питання дослідження, проведена їх операціоналізація при розробці тематичного плану дискусії.

При обробці отриманих результатів застосовувався метод угруповання даних, що полягає у виділенні аналітичних категорій і створенні відповідно до них масивів згрупованих висловлень.

 

Завантажити

 

Співробітництво правозахисних громадських організацій та місцевих органів влади: досвід минулих років та очікування на майбутнє

Друк

Учасниками фокуса-групи на тему: «Співробітництво правозахисних громадських організацій та місцевих органів влади: досвід минулих років та очікування на майбутнє» були 8 чоловік (представники регіональних правозахисних громадських організацій). Рекрутмент здійснювався на основі постійно поновлюваної бази даних громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» щодо діючих в області організацій «третього сектору».

При підготовці й проведенні дослідження застосовувалися такі методи аналізу, як пошук котирувальних категорій й угруповання даних. На підготовчому етапі були визначені кодирувальні категорії, виявлені й розчленовані на блоки основні питання дослідження, проведена їх операціоналізація при розробці тематичного плану дискусії.

При обробці отриманих результатів застосовувався метод угруповання даних, що полягає у виділенні аналітичних категорій і створенні відповідно до них масивів згрупованих висловлень.

 

Завантажити

 

Співробітництво молодіжних громадських організацій та місцевих органів влади: досвід минулих років та очікування на майбутнє

Друк

Молодь – це вікова категорія населення, яка знаходиться в процесі соціального становлення та розвитку. За сприятливих умов молодь, як наступник державних традицій, норм культури і моралі, може бути однією з найбільш активних соціальних груп і стояти в авангарді внутрішньої державної політики.

Особливий вплив на розвиток інститутів громадянського суспільства та молодіжних ініціатив в Україні здійснюють молодіжні громадські організації, які представляють інтереси різних груп молоді та є суб’єктами реалізації державної молодіжної політики.

В останні роки кількість молодіжних громадських організацій невпинно зростає. На початок 2010 р. Міністерством юстиції України, місцевими органами юстиції та виконавчої влади у Дніпропетровській області легалізовано 19,2 тис. об’єднань громадян, що на 7% більше порівняно з 2008 р. Серед них майже 15 тис. осередків політичних партій усіх рівнів та 4,2 тис. громадських організацій. За спрямуванням та видами діяльності громадських організацій кожна одинадцята (377) – молодіжна організація. Для порівняння, в 2003 році молодіжних громадських організацій та благодійних фондів в області налічувалося лише 189.

 

Завантажити

 

 

Соціологічне дослідження громадської думки населення м. Дніпропетровськ щодо стану обслуговування житлового фонду

Друк

Соціологічне опитування на тему «Стан обслуговування житлового фонду у м. Дніпропетровськ» було проведено громадською організацією «Дніпровський центр соціальних досліджень» з 10 по 21 вересня 2007 року. Метою цього дослідження було визначення громадської думки щодо стану житлового господарства міста та проблем, які ускладнюють його функціонування.

Фокус-групове дослідження на тему «Оптимальні форми обслуговування житлового фонду м. Дніпропетровськ» було проведено 23 вересня 2007 року.

Завантажити

 


Проекти ДЦСД

Барометр імплементації реформ у Дніпропетровській області
Детальніше...
 
Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону у мережі Інтернет
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості Дніпропетровського регіону про діяльність місцевих осередків політичних партій
Детальніше...
 
Сприяння організації вільного доступу журналістів Дніпропетровщини до джерел офіційної інформації
Детальніше...
 
Сприяння організації громадського контролю над діями місцевих органів влади в сфері ЗМІ
Детальніше...
 
Розробка механізмів міської політики в сфері обслуговування житлового фонду
Детальніше...