Дослідження повідомлень провідних друкованих ЗМІ Дніпропетровського регіону про діяльність 3 сектору

Друк

Дослідження ставило за мету виявлення сукупного тексту повідомлень про громадські організації у провідних друкованих ЗМІ Дніпропетровського регіону. Використовувалася вибірка за 2002 рік з 6 регіональних друкованих ЗМІ: газет „Днепр Вечерний”, „Вісті Придніпров’я”, „Наше Місто”, „Зоря”, «Днепровская Правда», «БВ».

У ході дослідження розроблена методика контент-аналізу спеціально для аналізу повідомлень про діяльність третього сектору на Дніпропетровщині.

Метод дослідження - контент-аналіз, що складається з двох частин: - Кількісного аналізу, спрямованого на визначення частоти згадувань про діяльність громадських організацій;
- Якісного аналізу характеру висловлювань про громадські організації (тон публікації, тематична спрямованість тексту).

Обсяг вибірки – місцева преса за 2002 рік. Саме така вибірка дозволяє, по-перше, порівняти інформаційну активність на задану тематику у різні періоди часу, по-друге, виявити основні форми представлення інформації, по-третє, порівняти, яким чином висловлюють досліджувану тематику різні періодичні видання. Головний критерій – тираж видання, головна спрямованість змісту та його популярність серед населення.

У ході дослідження було вирішено такі завдання:

1. На основі кількісного аналізу визначено видання, що найактивніше висвітлюють досліджувану тематику:
- «Вісті Придніпров’я» - 33,3%
- «БВ» - 20,3%
- «Днепр Вечерний» - 13%
- «Днепровская Правда» - 12%
- «Наше Місто» - 10,1%
- «Зоря» - 10,1%

2. Тематичний аналіз спрямованості статей про громадські організації виявив що статті та повідомлення присвячено:
- Конкретним акціям – 66%
- Аналізу діяльності вітчизняного „третього сектора” та опису перспектив розвитку громадянського суспільства – 22,9%
- Створенню нових громадських організацій та опису їх майбутньої діяльності – 11%

3. Аналіз загальної інформації про громадські організації за категорією „тон публікації”:
- Нейтральний тон – 54,12%
- Позитивний характер – 35,7%
- Негативний тон – 10%

4. Якісний аналіз рівня висвітлення діяльності НДО регіональними засобами масової інформації за критерієм „сфери діяльності НДО”:
- Молодіжні – 21,6%
- Аналітичні – 20,7%
- Жіночі – 18,9%
- Правозахисні – 12,6%
- Журналістів – 9%
- Екологічні – 5,4%
- Благодійні – 4,5%
- Підприємницькі – 2,7%
- Національно-культурні - 2,7%
- Військовослужбовців – 1,8%
- Інвалідів – 0%

Висновки

Не дивлячись на достатньо високий рівень діяльності НДО на Дніпропетровщині, інформація про діяльність „третього сектору” в регіональних ЗМІ виходить час від часу та носить хаотичний характер. Жодна з місцевих газет не має спеціального розділу стосовно вищеозначеної тематики, що свідчить про неопрацьованість процесів ефективного інформування населення про діяльність об’єднань громадян Дніпропетровщини.

Багато регіональних НДО ведуть активну діяльність, постійно проводять велику кількість досліджень у соціально-політичної сфері, але тільки невеличка їх частина знаходить своє відображення в ЗМІ. У своїй більшості інформація надається дуже стисло, або у виді невеличких інформаційних повідомлень („короткою стрічкою”).

Найактивніше та найширше висвітлюються ті акції та заходи місцевих НДО, котрі досить тісно співпрацюють з регіональною владою, або до яких залучено представників місцевих органів влади різних рівнів.

Журналісти публікують матеріали про діяльність „третього сектору” нерегулярно та найчастіше висвітлюють діяльність молодіжних – 21,6%, аналітичних – 20,7% та жіночих – 18,9% НДО. Переважна більшість надрукованих статей та повідомлень або представлена у готовому виді безпосередньо самими організаціями (найбільш це стосується аналітичних НДО), або не має підпису автора. Це робить практично неможливим визначення журналістів, що займаються розробкою тематики „третього сектору” у місцевих ЗМІ.

Ще однією проблемою для регіональних ЗМІ є оперативність інформації. Статті про діяльність НДО та про їх заходи виходять з великим запізненням (переважно через 2-3 тижня після конкретної події). Якщо статті присвячено конкретним заходам, то найчастіше в них не вказано дати, в яку відбулася та чи інша подія, що само по собі дезорієнтує читача.

Найактивніше висвітлюють досліджувану тематику газети „Вісті Придніпров’я” (33,3%) та «Бизнес Время» (20,3%).

Аналіз загальної інформації про діяльність „третього сектору” за категорією "тон публікації" свідчить, що переважно вона має нейтральний тон – 54,12%. Позитивний відтінок носять рекламні повідомлення та поодинокі публікації (35,7% від усього масиву інформації). Негативний тон мають близько 10% публікацій.

Тематичний аналіз спрямованості статей про громадські організації виявив що найбільш цікавим інформаційним приводом для журналістів є конкретна акція (66% статей та повідомлень). Практично відсутня інформація про НДО, що вже довгий час діють та набувають сталого розвитку на Дніпропетровщині.

Стосовно висвітлення діяльності організацій “третього сектору” і регіональних ЗМІ в різні періоди часу, слід зауважити, що інформаційна активність не стабільна і зростає у передвиборчий період (лютий – березень 2002 р.) та напередодні Тижня консолідації (серпень 2002 р.).

Ефективна взаємодія із засобами масової інформації – одна з обов’язкових умов професійно організованої діяльності громадської організації. Систематична й успішна робота зі ЗМІ вимагає досить розгорнутих знань специфіки масових комунікацій як важливого елементу налагодження зв’язків з громадськістю. Надзавданням такої діяльності мають бути встановлення атмосфери взаємної довіри організації, що опікується певною громадською проблемою, і суспільства, ефективне представлення громадській думці стратегії і тактики розв’язання цієї самої проблеми, максимальна підтримка громадськістю дій у цьому напрямі.

Колохін І.В., Колохіна А.С.
Аналітики ДЦСД
18.06.2003

 

Проекти ДЦСД

Барометр імплементації реформ у Дніпропетровській області
Детальніше...
 
Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону у мережі Інтернет
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості Дніпропетровського регіону про діяльність місцевих осередків політичних партій
Детальніше...
 
Сприяння організації вільного доступу журналістів Дніпропетровщини до джерел офіційної інформації
Детальніше...
 
Сприяння організації громадського контролю над діями місцевих органів влади в сфері ЗМІ
Детальніше...
 
Розробка механізмів міської політики в сфері обслуговування житлового фонду
Детальніше...