Актуальные проблемы жизнеобеспечения жителей г. Днепропетровска. Результаты соц. исследования

Друк

Днепровский центр социальных исследований с 1 по 5 февраля 2006 г. провел социологический опрос на тему: «Актуальные проблемы жизнеобеспечения жителей г. Днепропетровска». Методом интервью было опрошено 1000 респондентов (возрастом от 18 лет и старше), которые проживают в городе Днепропетровске. Выборочная совокупность репрезентативная по основным социально-демографическим признакам, многоступенчатая, случайная на каждом этапе. Ошибка репрезентативности не превышает 3%.

 

Детальніше
 

Проекти ДЦСД

Барометр імплементації реформ у Дніпропетровській області
Детальніше...
 
Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону у мережі Інтернет
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості Дніпропетровського регіону про діяльність місцевих осередків політичних партій
Детальніше...
 
Сприяння організації вільного доступу журналістів Дніпропетровщини до джерел офіційної інформації
Детальніше...
 
Сприяння організації громадського контролю над діями місцевих органів влади в сфері ЗМІ
Детальніше...
 
Розробка механізмів міської політики в сфері обслуговування житлового фонду
Детальніше...