Публікації

Альтернативні шляхи вирішення актуальних проблем Дніпропетровщини

Друк

Аналітичний звіт є фінальним продуктом у проекті «Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики», що проводиться громадською організацією «Дніпровський центр соціальних досліджень» (ДЦСД).

Звіт окреслює основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Дніпропетровської області, визначає спектр проблем, які потребують вирішення, описує пропоновані кроки для їх вирішення з урахуванням думки та інтересів зацікавлених сторін.

Запропонований звіт буде корисним для представників громадських організацій, органів державної влади та самоврядування, регіональних ЗМІ, науковців.

Завантажити

 

Інформаційний простір Дніпропетровщини в 2012-2013 рр.

Друк

Аналітичний звіт є фінальним продуктом у проекті «Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону в мережі Інтернет», що проводиться громадською організацією «Дніпровський центр соціальних досліджень» (ДЦСД).

Звіт окреслює основні проблеми, що існують в сфері взаємовідносин місцевої влади та ЗМІ, описує пропоновані кроки для їх вирішення та підсумовує висловлені позиції зацікавлених сторін щодо існуючих проблем та пропонованих шляхів їх подолання.

Запропонований звіт буде корисним для представників громадських організацій, органів державної влади та самоврядування, регіональних ЗМІ, науковців.

Аналітичний звіт

 

Огляд порушень політичних, професійних прав та свобод громадян в Дніпропетровській області в 2012 р.

Друк

image Четвертий номер видання громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» «Вісник НДО Дніпропетровщини» присвячений розгляду сучасного стану дотримання політичних, професійних прав та громадянських свобод у Дніпропетровській області.

У виданні надається інформація про результати моніторингу дотримання політичних, професійних прав та свобод громадян в Дніпропетровській області, який протягом 2012 р. здійснювала громадська організація «Дніпровський центр соціальних досліджень». Джерелом для проведення моніторингу стали публікації в регіональних періодичних друкованих ЗМІ та повідомлення, розміщені на Інтернет-сайтах інформаційних агентств та громадських організацій.

Видання призначено для керівників громадських організацій, журналістів, працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; науковців.

Завантажити

 

Соціально-економічний та політичний портрет Дніпропетровської області: зелена книга

Друк

image Аналітичний звіт є фінальним продуктом у проекті «Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіона», що проводиться громадською організацією «Дніпровський центр соціальних досліджень» (ДЦСД).

Звіт окреслює стан соціально-економічного та політичного розвитку Дніпропетровської області. В документі аналізується ситуація, яка склалася в основних сферах життєдіяльності суспільства: охороні здоров’я; освіті та науці; соціальній сфері; житлово-комунальному господарстві. У звіті висвітлюються економічний та інноваційний потенціал, екологічні проблеми регіону; розглядається стан розвитку інститутів громадянського суспільства, політичних партій, стан дотримання основних прав та свобод громадян тощо. Окреслені нагальні проблеми регіону у зазначених вище галузях, що потребують вирішення.

Запропонований звіт буде корисним для представників органів державної влади та самоврядування, громадських організацій, регіональних ЗМІ, науковців.

Завантажити

 

Що таке «think tanks» та який їх потенціал на Дніпропетровщині?

Друк

image Четвертий номер видання громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» «Вісник НДО Дніпропетровщини» присвячений розгляду діяльності неурядових аналітичних, дослідницьких організацій в Україні та Дніпропетровській області.

У посібнику розміщена інформація про історію походження та розвиток «think tanks» у світі та в Україні; аналізуються проблеми та перспективи аналітичної діяльності українських неприбуткових організацій; надається оцінка потенціалу можливої співпраці дніпропетровських аналітичних центрів та регіональної влади.

Видання призначено для керівників громадських організацій, журналістів, працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; науковців.

Завантажити

 

Розвиток організацій «третього сектору» на Дніпропетровщині: досягнення, проблеми, перспективи

Друк

image Аналітичний звіт є фінальним продуктом у проекті «Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону», що проводиться громадською організацією «Дніпровський центр соціальних досліджень» (ДЦСД).

Звіт окреслює основні проблеми, що існують у діяльності регіональних громадських організацій, аналізуються стан взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у Дніпропетровській області, пропонуються можливі шляхи щодо зміцнення організаційного потенціалу громадських об’єднань, перспективні напрямки розвитку конструктивного співробітництва організацій «третього сектора» з органами влади.

Запропонований звіт буде корисним для представників органів державної влади та самоврядування, громадських організацій, регіональних ЗМІ, науковців.

Завантажити

 

Розвиток малого і середнього бізнесу в Дніпропетровській області: проблеми та перспективи

Друк

imageТретій номер видання громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» «Вісник НДО Дніпропетровщини» присвячений розгляду сучасного стану розвитку малого бізнесу і підприємництва в Україні та Дніпропетровській області.

У посібнику надається аналіз стану виконання законодавчих актів в сфері регуляторної політики; результати соціологічних опитувань підприємців Дніпропетровської області; висвітлено питання інституційного та організаційного забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу на Дніпропетровщини.

Видання призначено для працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що займаються питаннями регуляторної політики; керівників громадських організацій, які мають на меті сприяння розвитку малого підприємництва, науковців.

 

Завантажити

 

Огляд порушень політичних, професійних прав та свобод громадян в Дніпропетровській області в 2009-2011 рр.

Друк

imageДругий номер видання громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» «Вісник НДО Дніпропетровщини» присвячений розгляду сучасного стану дотримання політичних, професійних прав та громадянських свобод у Дніпропетровській області.

У посібнику надається інформація про розвиток правозахисного руху на Дніпропетровщині; результати моніторингу дотримання політичних, професійних прав та свобод громадян в Дніпропетровській області, який протягом 2009-2011 рр. здійснювала громадська організація «Дніпровський центр соціальних досліджень». Джерелом для проведення моніторингу стали публікації в регіональних періодичних друкованих ЗМІ та повідомлення, розміщені на Інтернет-сайтах інформаційних агентств та громадських організацій.

Видання призначено для керівників громадських організацій, журналістів, працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; науковців.

 

Завантажити

 

Діяльність місцевих органів влади щодо підтримки молоді в україні: шляхи вдосконалення

Друк

Перший номер видання громадської організації «Дніпровський центр соціальних досліджень» «Вісник НДО Дніпропетровщини» присвячений розгляду стану діяльності місцевих органів влади в молодіжній сфері.

У посібнику надається змістовна характеристика діяльності органів державної влади з питань молодіжної політики на місцях; висвітлено досвід практичної діяльності владних структур країн Європи з питань підтримки молоді на рівні регіону; розкрито деякі аспекти взаємодії місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та молодіжних громадських організацій в Україні.

Видання призначено для працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що займаються проблемами молоді, керівників молодіжних громадських організацій, науковців.

 

Завантажити

 


Сторінка 1 з 6

Проекти ДЦСД

Барометр імплементації реформ у Дніпропетровській області
Детальніше...
 
Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону у мережі Інтернет
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості Дніпропетровського регіону про діяльність місцевих осередків політичних партій
Детальніше...
 
Сприяння організації вільного доступу журналістів Дніпропетровщини до джерел офіційної інформації
Детальніше...
 
Сприяння організації громадського контролю над діями місцевих органів влади в сфері ЗМІ
Детальніше...
 
Розробка механізмів міської політики в сфері обслуговування житлового фонду
Детальніше...