Заходи ДЦСД

Механізми взаємодії громадських організацій та ЗМІ

Друк

26 червня 2002 року ДЦСД провів науково-практичний семінар „Механізми взаємодії громадських організацій та ЗМІ”.

Метою проведення семінару стало обговорення питань та визначення найбільш ефективних механізмів взаємодії громадських організацій та засобів масової інформації; сприяння розвитку взаємовигідної співпраці ЗМІ та громадських структур в рішенні вказаних проблем

В ході семінару були обговорені такі теми як, актуальність взаємодії ЗМІ та громадських організацій, в процесі становлення громадянського суспільства; висвітлення громадсько-політичних процесів в регіональних ЗМІ; роль громадських організацій у вирішенні регіональних проблем; вплив ЗМІ на процес взаємодії громадськості з владою; взаємодія громадських організацій та влади у вирішенні соціальних проблем.

Учасники обговорили ряд питань стосовно становлення та діяльності „третього сектору” в нинішніх соціально-політичних умовахобставинах в Україні.

Завантажити

 

Політичні партії на виборах 2002 року

Друк

22 квітня 2002 року ДЦСД провів науково-практичний семінар на тему „Політичні партії на виборах 2002 року”.

Метою проведення семінару стало підведення підсумків парламентських виборів 2002 року на Дніпропетровщині, а також виявлення особливостей проведення виборчої кампанії та рівня політичної активності громадян під час голосування у нашому регіоні. На семінарі були вислухані та обговорені доповіді, присвячені таким темам як підсумки виборів-2002; особливості проведення виборчих кампаній партіями та виборчими блоками на парламентських виборах 2002 року; хід виборчого процесу на Дніпропетровщині; вплив парламентських виборів на структуризацію українського суспільства.

Учасники семінару висловили своє відношення до пропорційної та змішаної системи виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, обговорювалися недоліки організації роботи виборчих комісій; використання адміністративного ресурсу. Присутні на заході представники місцевих відділень політичних парт ій та громадських організацій, науковці, журналісти намагалися виявити основні напрямки подальшого розвитку та укріплення регіональних партійних структур.

Не дивлячись на критичні зауваження, які звучали з приводу нового Закону України „Про вибори народних депутатів”, більшість присутніх підтримали необхідність збереження та удосконалення існуючого виборчого законодавства.


Завантажити

 

Вибори як механізм демократичного оновлення влади

Друк

29 березня 2002 року ДЦСД провів науково-практичний семінар на тему „Вибори як механізм демократичного оновлення влади”.

Метою проведення семінару стало підбиття підсумків проведення виборчої кампанії 2002 року в Дніпропетровській області. На семінарі були заслухані та обговоренні доповіді, присвячені таким темам як: партії та блоки на виборах-2002; використання адміністративного ресурсу під час проведення виборчої кампанії; досвід виборчого процесу в незалежній Україні; прогнозування наслідків парламентських виборів 2002 року; прозорість проведення виборчої кампанії в Дніпропетровському регіоні.

Присутні на семінарі представники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також політичних партій та громадських організацій мали можливість обмінятися думками щодо залучення громадян до виборчого процесу, особливостей проведення виборчої кампанії-2002 на Дніпропетровщині, окреслили можливі перспективи розвитку партійних та громадських організацій після закінчення виборів. Науковці та журналісти висловили свою думку з приводу проведення виборчої кампанії та її вплив на подальше становлення партійної системи в Україні.

 

Проблеми політичної активності молоді на виборах-2002

Друк

23 листопада 2001 року ДЦСД спільно з управлінням у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації провели черговий „круглий стіл” на тему „Проблеми політичної активності молоді на виборах-2002”.

В ході „круглого столу” присутні обговорили такі теми як: роль молодіжних об’єднань у виборчому процесі; політичні симпатії молоді напередодні виборів; проблеми підвищення рівня політичної активності молоді на майбутніх парламентських виборах 2002 року; механізми втягнення молодих громадян в електоральний процес; роль органів державної влади та місцевого самоврядування в підвищення рівня політичної активності молоді.

 

Механізми взаємодії влади та громадськості

Друк

6 квітня 2001 року ДЦСД провів черговий „круглий стіл” „Механізми взаємодії влади та громадськості”. В ході проведення „круглого столу” були обговорені такі теми, як актуальність взаємодії влади та громадськості; ступінь впливу громадської думки на органи влади при прийнятті відповідально важливих рішень; проблеми правового забезпечення взаємодії влади та громадськості; роль партій та громадських організацій в налагодженні ефективної взаємодії між владою та громадськістю в регіоні; вплив ЗМІ на процес взаємодії громадськості з владою.

Під час проведення „круглого столу” співробітники ДЦСД ознайомили присутніх з результатами експертного опитування на тему „Механізми взаємодії влади та громадськості” в якому експерти (керівники громадських організацій, регіональних відділень політичних партій, держслужбовці, науковці та журналісти) надали свою оцінку ефективності взаємодії інститутів державної влади з громадськістю в країні та Дніпропетровському регіоні, виявили ряд проблем, пов’язаних з механізмами взаємодії інститутів громадянського суспільства та влади.

В ході засідання керівники регіональних відділень партій та громадських організацій, представники місцевого самоврядування, науковці та журналісти також висловили свою думку з приводу ефективності взаємодії влади та громадськості в регіоні.

 

Взаємодія політичних партій та ЗМІ на Дніпропетровщині

Друк

20 грудня 2000 року ДЦСД провів засідання чергового „круглого столу” на тему „Взаємодія політичних партій та ЗМІ на Дніпропетровщині”. В рамках „круглого столу” відбулася презентація Агенції новин Укрпартінформ та його регіонального представництва.

Під час засідання учасники „круглого столу” мали можливість поділитися досвідом, обговорити проблеми та перспективи співпраці партійних організацій зі ЗМІ; обговорити питання стану української партійної преси, проблему вибору між свободою слова та політичною заангажованістю; розглянути роботу ЗМІ під час виборів на між ними.

В засіданні „круглого столу” взяли участь народний депутат України, голова Аграрної партії України В.П. Мартиновський, заступник начальника управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації Г.В. Константинов, начальник управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради С.А. Квітка, керівники обласних відділень політичних партій, журналісти.

 

Регіони та центр в сучасній Україні: важливі проблеми взаємодії регіонів та центру

Друк

5 квітня 2000 року в рамках програми розвитку громадської активності громадян м. Дніпропетровська ДЦСД провів науково-практичний семінар на тему „Регіони та центр в сучасній Україні: важливі проблеми взаємодії регіонів та центру”.

В ході семінару були розглянуті питання економічних проблем взаємодії центру та регіонів; необхідності двопалатного парламенту, як фактору зміни взаємодії центру та регіонів; розподілу повноважень центру та регіонів в сучасній Україні: законодавчій розподіл та реальний статус.

Весь комплекс питань взаємодії об’єднань громадян та міської влади розглядався в контексті завдань формування інститутів громадянського суспільства, демократизації системи управління, формування активності та політичної культури учасників процесу.

В семінарі взяли участь народний депутат України А. Рябченко, представники Дніпропетровської обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, лідери обласних відділень політичних партій та громадських організацій, журналісти.


Завантажити

 

Всеукраїнський референдум та політичні партії: ситуація на Дніпропетровщині

Друк

28 березня 2000 року ДЦСД спільно з управлінням з питань внутрішньої політики міської ради провели черговий „круглий стіл” на тему „Всеукраїнський референдум та політичні партії: ситуація на Дніпропетровщині”.

Цей „круглий стіл” є безпосереднім продовженням семінару „Взаємодія об’єднань громадян та міської влади у Дніпропетровську: досвід, проблеми, перспективи”, проведеного ДЦСД 23 лютого 1999 року.

Під час засідання в центрі уваги були проблеми пов’язані з проведенням всеукраїнського референдуму та ставлення до нього різних громадських та політичних організацій.

В засіданні „круглого столу” прийняв участь міський голова м. Дніпропетровська І.І. Куліченко, який висвітлив позицію міського самоврядування з різних аспектів проведення референдуму.

До обговорення були запрошені керівники та представники обласних відділень політичних партій та громадських організацій міста, представники міськвиконкому, журналісти.

 

Взаємодія об’єднань громадян та міської влади в Дніпропетровську: досвід, проблеми, перспективи

Друк

23 грудня 1999 року ДЦСД провів черговий семінар на тему „Взаємодія об’єднань громадян та міської влади в Дніпропетровську: досвід, проблеми, перспективи”.

Цей семінар є складовою частиною програми направленої на розвиток громадської відповідальності громадян. Програма має на меті обговорення актуальних соціально-політичних проблем міста та регіона, налагодження співпраці між всіма учасниками політичного процесу, сприяння формуванню інститутів громадянського суспільства., демократичної політичної культури, як в сфері управління, так і в сфері масової політики.

Учасники семінару мали на меті з’ясувати, чи здатні громадські та політичні організації впливати на прийняття рішень місцевою владою.

В ході семінару були висвітлені питання гармонізації відносин об’єднань громадян та владних структур, шляхи формування їх взаємодії на міському та районних рівнях, зокрема при виробленні спільної стратегії рішення соціально-економічних проблем громадян. Учасники намагалися знайти засоби підвищення ролі політичних партій і громадських організацій в процесі формування та функціонування органів міського та районного самоврядування.


Завантажити

 

Інформація проти війни

Друк

21 жовтня 1999 року ДЦСД спільно з громадським комітетом „Демократія без насильства” та асоціацією „За міжнародний мир і злагоду” провели черговий „круглий стіл” на тему „Інформація проти війни”.

В ході засідання учасникам було запропоновано розглянути та обговорити такі питання як: ситуація навколо Чечні: міфи і реальність; інформаційний простір України в контексті новітньої кавказької кризи; вплив російсько-чеченської війни на перебіг президентських виборів в Україні; участь України у врегулюванні конфлікту на Північному Кавказі.

Учасниками „круглого столу” були підписані резолюція та Звернення до Президента України, в якому вони закликають Президента України взяти під свою опіку організацію допомоги біженцям з Чечні, а також виступити ініціатором мирного переговорного процесу між конфліктуючими сторонами.

 


Сторінка 7 з 8

Проекти ДЦСД

Барометр імплементації реформ у Дніпропетровській області
Детальніше...
 
Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Віртуальна лабораторія інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону з розробки ефективної політики
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону у мережі Інтернет
Детальніше...
 
Розвиток аналітичного та комунікаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння формуванню ефективної комунікації інститутів громадянського суспільства, органів влади та ЗМІ Дніпропетровського регіону
Детальніше...
 
Сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості Дніпропетровського регіону про діяльність місцевих осередків політичних партій
Детальніше...
 
Сприяння організації вільного доступу журналістів Дніпропетровщини до джерел офіційної інформації
Детальніше...
 
Сприяння організації громадського контролю над діями місцевих органів влади в сфері ЗМІ
Детальніше...
 
Розробка механізмів міської політики в сфері обслуговування житлового фонду
Детальніше...